Mzdy

Všeobecný cenník

Cenové podmienky vždy dojednávame individuálne podľa potrieb a pomerov klienta. Vychádzame pri tom z tu uvedených rámcových cien za jednotlivé služby. Uvádzané ceny sú bez DPH.

Zamestnanec (TPP, dohoda, pri vedení účtovníctva)..................................................8,50 €/osoba/mesiac

Zamestnanec (TPP, dohoda, bez vedenia účtovníctva).............................................9,50 €/osoba/mesiac

Prihláška/odhláška zamestnávateľa, prihláška zamestnanca zamestnanca)......5,- €/registrácia

Odhláška zamestnanca........................................................................................................10,- €/registrácia

Príprava a konzultácie pre pracovnoprávne dokumenty (vznik/ukončenie).......10,-€/ PP dokument

Pre neplatcov DPH poskytujeme služby pod hlavičkou spoločnosti LAN Help Plus, s.r.o., ktorá nie je platcom DPH. Tým dosahujeme pre klienta najlepšiu výslednú cenu.

LAN Help, s.r.o., Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, +421 47 4333377
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!