Účtovníctvo

Všeobecný cenník

Cenové podmienky vždy dojednávame individuálne podľa potrieb a pomerov klienta. Vychádzame pri tom z tu uvedených rámcových cien za jednotlivé služby. Uvádzané ceny sú bez DPH.

1.  Jednoduché účtovníctvo:

Cca počet účtovných operácií/mesiac                                  Rámcová cena balíka služieb/mesiac

100                                                                                            50,- EUR

300                                                                                           135,- EUR

500                                                                                           200,- EUR

700                                                                                           245,- EUR

Nad 700                                                                                   výlučne osobitná dohoda

+ paušálna cena 50,- EUR za spracovanie daňového priznania

2.  Podvojné účtovníctvo:

Cca počet účtovných operácií/mesiac                                  Rámcová cena balíka služieb/mesiac

100                                                                                            75,- EUR

300                                                                                           205,- EUR

500                                                                                           310,- EUR

700                                                                                           385,- EUR

Nad 700                                                                                   výlučne osobitná dohoda

+ paušálna cena 85,- EUR za spracovanie  daňového priznania

Pre neplatcov DPH poskytujeme služby pod hlavičkou spoločnosti LAN Help Plus, s.r.o., ktorá nie je platcom DPH. Tým dosahujeme pre klienta najlepšiu výslednú cenu. Pre platcov DPH dojednávame spravidla o 25% vyššie mesačné ceny z dôvodu vedenia evidencie DPH a spracovania priznaní k DPH.

Pozn.: Za jednu účtovnú operáciu sa považuje zápis v účtovnej knihe.

LAN Help, s.r.o., Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, +421 47 4333377
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!