Služby

Sme tu pre vás!

Našou ambíciou je poskytovať komplexný servis za účelom čo najväčšieho odbremenenia klienta od administratívnych povinností na úseku účtovníctva, daní, miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, prípadne ďalších administratívny povinností.

Klientov zastupujeme voči príslušným daňovým úradom, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Za týmto účelom prijímame od klientov splnomocnenie a preberáme príslušné zodpovednosti. To nám umožňuje poskytnúť našim klientom maximálny komfort, kedy za klientov sami plníme ich povinnosti.

Základom korektného vzťahu s našimi klientmi je uzavretie zmlúv poskytujúcich klientom potrebné
záruky.

LAN Help, s.r.o., Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, +421 47 4333377
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!