Služby

Sme tu pre vás!

Našou ambíciou je poskytovať komplexný servis za účelom čo najväčšieho odbremenenia klienta od administratívnych povinností na úseku účtovníctva, daní, miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, prípadne ďalších administratívny povinností.

Klientov zastupujeme voči príslušným daňovým úradom, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Za týmto účelom prijímame od klientov splnomocnenie a preberáme príslušné zodpovednosti. To nám umožňuje poskytnúť našim klientom maximálny komfort, kedy za klientov sami plníme ich povinnosti.

Základom korektného vzťahu s našimi klientmi je uzavretie zmlúv poskytujúcich klientom potrebné
záruky.