Správa spoločností

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom Vašich individuálnych požiadaviek!

Office - house

Poskytujeme sídlo pre právnické osoby. Preberáme Vašu poštu a preposielame Vám ju elektronicky. Základná cena je 16,50 €/mesiac a počet zásielok je neobmedzený.

Vaše požiadavky a prípadné korekcie ceny je potrebné riešiť individuálne.

Manažment pošty - elektronickej aj papierovej

Poskytujeme službu kontroly schránky elektronickej pošty. Zásielky z elektronickej schránky stiahneme a preposielame, v urgentných prípadoch telefonicky informujeme o obsahu. Spracúvame a odosielame papierovú poštu. Základná cena je 5,- €/mesiac.

Vaše požiadavky a prípadné korekcie ceny je potrebné riešiť individuálne.

Príprava dokumentov (správ/žiadostí)

Spracúvame rôzne dokumenty administratívnej povahy, napríklad výročné správy pre neziskové organizácie, občianske združenia a podobne. Pri cenotvorbe vychádzame z hodinovej sadzby 22,50 €/hod.

Predmet objednávky môže byť rôzny a je potrebné ho riešiť individuálne.

Príprava valných zhromaždení

Organizujeme pre klientov valné zhromaždenia, spracúvame ich výstupy.

Poskytujeme kancelárske priestory na uskutočnenie valných zhromaždení.

Cenu a požiadavky je potrebné riešiť individuálne.

Transferová dokumentácia

Každý podnikateľský subjekt, ktorý realizuje transferové obchody, je povinný viesť transferovú dokumentáciu.

Transferová dokumentácia sa nevzťahuje na daňový subjekt
ako taký, ale na jednotlivé transakcie - obchodný alebo
finančný vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami. V prípade
nesplnenia povinnosti hrozí daňovníkovi pokuta vo výške od 60 do 3000 €.

Ide o individuálne vypracovávanú dokumentáciu. Pri cenotvorbe vychádzame zo základnej ceny 22,50 €/hodina.

Služby obchodného registra

Komplexná príprava dokumentov a obstaranie procesu zápisu do Obchodného registra pre vznik / zánik / zmeny v spoločnostiach.

Nové spoločnosti od 300,- €, zmeny od 66,- €, vrátane poplatkov.

LAN Help, s.r.o., Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, +421 47 4333377
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!